Pokyčiai ties Lipliūnais

 08-03-2021


Pokyčiai ties Lipliūnais

Dvejus metus Dainavos krašte užtrukusi sausra labai nualino gamtą – nuseko upės ir ežerai, išdžiūvo balos ir pelkės. Tad žiemą gausiai iškritęs sniegas suteikė vilčių, kad žemė bent ankstyvą pavasarį bus sočiau pagirdyta. Pokyčių tikėtasi ir Nemune ties Lipliūnais, kur saloje įsikūrusią upinių ir mažųjų žuvėdrų koloniją teko gelbėti valant nusekusią upės vagą. Šiuo metu Nemuno vandens lygis pakilo ir upė plačiai plukdo savo vandenis, patikimai atskyrusi salą nuo kranto. Šiais pokyčiais bematant pasinaudojo iš žiemojimo vietų parkeliaujantys paukščiai. Saloje ir upės pakrantėse būriuojasi apie du šimtai didžiųjų ančių, plūko kuoduotojų, dryžgalvių ir rudagalvių ančių, didžiųjų dančiasnapių, gulbių nebylių pulkeliai. Tarp ančių styro keli didieji kormoranai, plaukioja porelė gulbių giesmininkių. Paukščių poilsį drumsčia tik du besisukiojantys jūriniai ereliai. Reikia viltis, kad Nemunas nebenuseks taip pragaištingai ir netrukus parskrisiančios žuvėdros ras tinkamas sąlygas veistis saugioje saloje.

20210304_110006

Eugenijaus Drobelio nuotrauka


Visos rubrikos naujienos: