Nemuno kilpų regioniniame parke užbaigtas dar vienas žuvėdrų perėjimo vietų tvarkymo sezonas

 20-12-2022


Nemuno kilpų regioniniame parke užbaigtas dar vienas žuvėdrų perėjimo vietų  tvarkymo sezonas

Lietuvos ornitologų draugijai ir Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijai įgyvendinant Europos Sąjungos aplinkos finansinio mechanizmo LIFE finansuojamą projektą "Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje" 2022 metų gale Nemuno kilpų regioniniame parke buvo atlikti tęstiniai Nemuno salose esančių upinių ir mažųjų žuvėdrų veisimosi buveinių tvarkymo darbai. Darbai vykdomi paukščių apsaugai įsteigtose „Natūra 2000“ teritorijose „Nemunas tarp Prienų ir Lengveniškių“ ir „Nemunas tarp Pelėšiškių ir Balbieriškio“. Pagrindinis tvarkymo darbų tikslas – sugražinti į Nemuno kilpų regioninį parką beveik išnykusias upinių ir mažųjų žuvėdrų populiacijas ir nuolatos palaikyti gerą žuvėdrų perėjimo ir jauniklių auginimo buveinių būklę. Kadangi žuvėdrų perėjimui reikalingos aukšta ir tankia augmenija neapaugę buveinės su atviro smėlio plotais, todėl kiekvienais metais Nemuno salose esančiose žuvėdrų perimvietėse turi būti atliekami žolinės ir sumedėjusios augmenijos šalinimo ir atviro smėlio plotų formavimo darbai.

Šiais metais pasibaigus paukščių veisimosi sezonui buveinių priežiūros darbai buvo atlikti keturiose Nemuno salose, kurių bendras plotas yra virš 4 ha. Atskirai reikėtų padėkoti UAB „Gražus miestas“ vykdžiusiems didžiųjų Nemuno salų esančių šalia Prienų miesto tvarkymo darbus. UAB „Gražus miestas“ palaikantis šių aplinkosauginių siekių įgyvendinimus, savo lėšomis papildomai sutvarkė dar vieną 0,4 ha ploto Nemuno salą.

Nuo 2019 metų reguliariai atliekant žuvėdrų veisimosi buveinių priežiūros darbus Nemuno kilpų regioniniame parke sparčiai nykstanti šių saugomų paukščių populiacija pradeda stabilizuotis. 2022 metais čia perėjo iki 20 porų mažųjų žuvėdrų ir iki 50 porų upinių žuvėdrų. Labai tikimasi, kad sekančiais metais, pavasariop iš šiltųjų kraštų sugrįžę žuvėdros įvertins jų pamėgtų buveinių priežiūros darbus ir Nemuno salose perinčių porų skaičius bus dar gausesnis.

01

Nemuno salų tvarkymo darbai

02

Nemuno salų tvarkymo darbai

03

Nušienauta Nemuno sala

04

Tvarkymo įrangos gabenimas į Nemuno salas

05

Atviro smėlio plotų formavimo darbai

06

Nušienautos didžiosios Nemuno salos

 

Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos

Biologinės įvairovės apsaugos skyriaus

vyr. specialistas Renatas Jakaitis


Visos rubrikos naujienos: