Vasaknų tvenkiniai (65,86 ha)

Zarasų raj. esantys 3 žuvininkystės tvenkiniai su plaukiojančiomis natūraliomis augmenijos salelėmis. Šioje vietovėje 2004 m. įsteigtas biosferos poligonas, o 2005 m. – paukščių apsaugai skirta teritorija, saugant upinę žuvėdrą ir mažąjį kirą. Vandenys sudaro 80 % viso teritorijos ploto. Paukščių apsaugai skirta teritorija supama kitų žuvininkystės ūkio tvenkinių, kelių mažų ežerėlių ir mišrių miškų. Vietovė ribojasi su šalia pratekančia Šventosios upe.

Tvenkiniuose rasta tiktai viena žinduolių rūšis, kuri saugoma Europos Bendrijos, tai ūdra. Ši rūšis įrašyta ir į Lietuvos raudonąją knygą. Retiesiems varliagyviams priskiriama raudonpilvė kūmutė ir skiauterėtasis tritonas.

Teritorija svarbi paukščių apsaugos požiūriu. Čia aptiktos Europos Bendrijos saugomos rūšys – didysis baublys, nendrinė lingė, švygžda, griežlė. Tvenkiniuose randami perintys 6 rūšių paukščiai, kurie įrašyti į Lietuvos raudonąją knygą.

Vasaknų tvenkiniuose peri per 120 porų upinių žuvėdrų, o tai yra 5 % šių paukščių populiacijos šalyje. Žuvėdrų grėsmėms priskirtinas salų užaugimas krūmais ir nendrėmis, o ypač plaukiojančių salų naikinimas, ką kasmet daro žuvininkystės tvenkinių savininkai. Būtent šią problemą ir numatome spręsti projekto metu. Neigiamą poveikį veisimosi sėkmingumui gali turėti ir čia gyvenančios kanadinės audinės. 

1996 – 2000 m. tvenkiniuose perėjo per 10 porų mažųjų kirų. Tačiau per pastaruosius 5 metus jų tepriskaičiuojama apie 4 poras. Reikia pažymėti, kad Vasaknų tvenkiniai yra viena iš 3 vietų Lietuvoje, kur dar peri mažieji kirai.