Projekto partneriai

Lietuvos ornitologų draugija

lod logo

Lietuvos ornitologų draugija (toliau - LOD) yra nevyriausybinė narių organizacija, vienijanti gamtos apsaugai neabejingus Lietuvos žmones, kurie globoja ir stebi paukščius bei jų aplinką, rūpinasi jos išsaugojimu ir visuomenės ekologiniu švietimu, o taip pat pilietiškai dalyvauja formuojant aplinkos ir biologinės įvairovės apsaugos politiką. Nuo 1994 metų LOD mūsų šalyje atstovauja tarptautinę gamtosauginę organizaciją „Birdlife International“, kuri vienija daugiau nei 100 pasaulio šalių partnerius, besirūpinančius paukščių ir jų gyvenamosios aplinkos apsauga.

Lietuvos ornitologų draugija siekia išsaugoti visas Lietuvoje aptinkamas paukščių rūšis, saugodama jų buveines ir tokiu būdu prisidėti prie pasaulio biologinės įvairovės išsaugojimo bei tvaraus gamtinių išteklių naudojimo. Draugijos veikloje dalyvauja daugiau kaip 400 narių, įskaitant politikus, mokslininkus, studentus, paukščių stebėtojus ir plačiąją visuomenę, kurie rengia visuomenės informavimo kampanijas, dalyvauja priimant atitinkamus teisės aktus ir sprendžiant jų įgyvendinimo klausimus. Lietuvos ornitologų draugija yra didžiausia Lietuvoje nevyriausybinė narių organizacija. Jai tenka išskirtinis vaidmuo pateikiant paukščių apsaugos priežiūros rezultatus Vyriausybei ir Lietuvos visuomenei.

LOD - projekto pagrindinis paramos gavėjas, atsakingas ne tik už bendrą projekto koordinavimą, bet ir parengiamųjų, gamtosauginių, stebėsenos bei viešinimo veiklų įgyvendinimą.


Lietuvos ornitologų draugija
Naugarduko g. 47-3
LT-03208 Vilnius, Lietuva
Tel./faksas:  8 (5) 213 0498
El. paštas: lod@birdlife.lt
http://www.birdlife.lt/


Valstybės įmonė Vidaus vandens kelių direkcija

Logo_sriftas_mel

Valstybės įmonė Vidaus vandens kelių direkcija (toliau – Įmonė) yra valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių valdytojas. Įmonė valdo ir eksploatuoja Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelius, juos tvarko ir vykdo jų priežiūrą bei sudaro tinkamas sąlygas laivybai eksploatuojamuose valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos programą „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“.

Įmonė įgyvendina Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 metų programos pirmojo tikslo ketvirtą uždavinį – plėtoti Nemuno upės, Kuršių marių ir kitus valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelius, atnaujinti ir plėtoti keleiviams bei kroviniams vežti skirtą infrastruktūrą ir gerinti vidaus vandenų kelių ir kitų transporto rūšių sąveiką. Įmonės pagrindinės veiklos apima valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių laivakelio ženklinimą, jo valymo darbus, upės vagos reguliavimą hidrotechnikos statiniais (bunomis), siekiant suformuoti nustatytų parametrų laivakelį, taip pat hidrografinių darbų vykdymą, vidaus vandenų kelių infrastruktūros aptarnavimą ir priežiūrą.

Valstybės įmonė Vidaus vandens kelių direkcija projekte atsakinga už praktinės gamtosaugos darbus Nemuno upėje – naujų smėlio salų formavimą ir priežiūrą Nemuno laivybos kelyje, taip pat prisidės prie projekto pažangos ir poveikio stebėsenos, parengiamųjų ir viešinimo veiklų.


Valstybės įmonė Vidaus vandens kelių direkcija
Raudondvario pl. 113
LT-47186 Kaunas, Lietuva
Tel. (8 37) 322 844
El. paštas: vvkd@vvkd.lt
http://vvkd.lt/


Nemuno kilpų regioninio parko direkcija

Nemuno kilpuRP

Nemuno kilpų regioninio parko direkcija (toliau- Direkcija) buvo įkurta 1992 metais. Parkas yra vienas didžiausių iš 30-ties Lietuvos regioninių parkų ir apima dalį Birštono, Prienų bei Alytaus rajonų savivaldybių. Vienas svarbiausių Direkcijos veiklos tikslų – užtikrinti Nemuno kilpų regioniniame parke esančių ypač vertingų Didžiųjų Nemuno kilpų – Punios, Balbieriškio, Prienų ir Birštono - sistemos Nemuno kilpų apsaugą, organizuoti ir  vykdyti gamtinių vertybių stebėseną Direkcijai priskirtose “Natura 2000” teritorijose, vykdyti parko priežiūrą bei teikti informaciją lankytojams. Regioniniame parke yra įsteigta 13 Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų – 2 Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) ir 11 Buveinių apsaugai svarbių teritorijų (BAST). Abi Paukščių apsaugai svarbios teritorijos yra įsteigtos siekiant apsaugoti Projekto tikslines rūšis: Nemunas tarp Prienų ir Lengveniškių , ši teritorija išskirta mažųjų žuvėdrų (Sterna albifrons) ir upinių žuvėdrų (Sterna hirundo) apsaugai, ir Nemunas tarp Pelėšiškių bei Balbieriškio , kuri išskirta mažųjų žuvėdrų (Sterna albifrons) apsaugai.

Nemuno kilpų regioninio parko direkcija projekte yra atsakinga už gamtotvarkinių veiklų vykdymą regioniniame parke, taip pat prisidės prie projekto pažangos ir poveikio stebėsenos, parengiamųjų ir viešinimo veiklų.


Nemuno kilpų regioninio parko direkcija
Tylioji g. 1
LT- 59206 Birštonas, Lietuva
Tel./ faks. 8 (319) 65 610
Tel. 8 (319) 65 613
El. paštas: direkcija@nemunokilpos.lt
https://nemunokilpos.lt/


UAB „EKO STOMA“

EKOSTOMA

Uždaroji akcinė bendrovė „EKO STOMA“ įkurta 2006 metais. Įmonė atlieka įvairaus dydžio vandens telkinių valymo darbus: šalina dumblą, sąnašas, žolinę augmeniją, tvarko pakrantes, kasa ir gilina naujus bei senus užakusius bei uždumblėjusius vandens telkinius. Be to, bendrovė atlieka grunto formavimo, vandens telkinių kasimo bei pakrančių tvarkymo darbus. „EKO STOMA“ įgyvendino aplinkosauginius projektus gamtiniuose rezervatuose, draustiniuose, regioniniuose ir nacionaliniuose parkuose.

UAB „EKO STOMA“ projekte yra atsakinga už grunto kasimo ir pylimo darbus Kalvių žvyro karjere,  kartu su kitais partneriais prisidės prie projekto pažangos stebėsenos, parengiamųjų ir viešinimo veiklų.


UAB „EKO STOMA“
Pramonės g. 9 / Šiaurinės g. 2, Telšiai LT-87101
Mob.: +37068525700; +37256241055; +37068525666;
El. paštas: info@ekostoma.com
http://ekostoma.com/