Nemuno salose žuvėdrų perėjimo ir jauniklių auginimo metas

 09-06-2021


Nemuno salose žuvėdrų perėjimo ir jauniklių auginimo metas

Atšilus orams ir sugrįžus paukščiams atvirose Nemuno salose pradėjo perėti upinės ir mažosios žuvėdros. Šios žuvėdros yra retos, nykstančios, todėl, siekiant išsaugoti jų populiacijas, Nemuno kilpų regioniniame parke yra išskirtos dvi paukščių apsaugai svarbios „Natura 2000“ teritorijos. Tai Nemuno upės atkarpos – „Nemunas tarp Prienų ir Lengveniškių“ ir „Nemunas tarp Pelėšiškių ir Balbieriškio“.

Perinti_mazoji_zuvedra

Perinti mažoji žuvėdra. Renato Jakaičio nuotrauka

Upinės ir mažosios žuvėdros gali veistis tik atvirose, neapaugusiose aukšta žoline ir sumedėjusia augmenija Nemuno salose. Tačiau be priežiūros šios salos tankiai apauga ir tampa nebetinkamos šių paukščių perėjimui. Nuo 2019 metų Lietuvos ornitologų draugijos ir Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos vykdomas aplinkosauginis projektas „Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“ (Nr. LIFE17 NAT/LT/000545), kurio pagrindinis tikslas – pagerinti upinių ir mažųjų žuvėdrų mažėjančių populiacijų būklę jų apsaugai išskirtose teritorijose. Vykdant nuolatinę žuvėdrų veisimuisi svarbiausių salų priežiūrą Nemuno kilpų regioniniame parke beveik išnykusios mažosios ir upinės žuvėdros pagaliau sugrįžo, pradėjo gausėti perinčios poros.

Perincios_upines_zuvedros

Perinčios upinės žuvėdros. R. Jakaičio nuotrauka

Siekiant išsaugoti retųjų žuvėdrų populiacijas svarbu ne tik vykdyti Nemuno salų priežiūrą bet ir netrikdyti paukščių veisimosi laikotarpiu. Net ir pats nekalčiausias, tačiau neatsakingas apsilankymas Nemuno salose, kuriose yra įsikūrusios retųjų žuvėdrų lizdų kolonijos gali pražudyti didžiąją dalį žuvėdrų populiacijos. Apsilankymo metu neišvengiamai sutrypiami sunkiai įžiūrimi žuvėdrų kiaušiniai su jaunikliais, pernelyg ilgai be tėvų priežiūros palikti kiaušiniai ar jaunikliai atšąla arba perkaista saulėje, o taip pat gali būti sunaikinti kitų plėšrūnų, kurie nuolat budi ieškodami be priežiūros paliktų žuvėdrų lizdų. Todėl mažųjų ir upinių žuvėdrų veisimosi laikotarpiu balandžio-liepos mėnesiais yra ribojamas asmenų lankymasis atvirose Nemuno salose, apie tai pranešama ir salose įrengtuose informaciniuose stenduose.

Informacinis_uzrasas_salose

Informacinis stendas. R. Jakaičio nuotrauka

Upines_zuvedros_jauniklis

Upinės žuvėdros jauniklis


Visos rubrikos naujienos: