Niedaus ir Veisiejų ežerai (118,62 ha)

Lazdijų raj. esantis dviejų ežerų kompleksas su salomis, kurios susiformavo 1960 m. dirbtinai pakėlus ežerų vandens lygį. Niedaus ornitologinis draustinis įsteigtas 2005 m. Šiai vietovei 2006 m. suteiktas paukščių apsaugai svarbios teritorijos statusas, siekiant išsaugoti upinių žuvėdrų koloniją. Teritorija nustatytais terminais žmonių naudojama plaukiojimui, mėgėjiškai žvejybai, maudymuisi, o taip pat ir gamtos apsaugai. Salos apaugusios aukšta žoline augmenija, jas juosia tankūs nendrynai. Ežerų pakrantėse auga spygliuočių medžių miškai, išsibarstę sodybos.

Vietovė svarbi paukščiams, čia peri 18 rūšių sparnuočiai. 2000 m. salose perėjo daugiau kaip 1 500 porų rudagalvių kirų. Dėl teritorijos užaugimo ir tinkamų buveinių sunykimo šiuo metu vienoje iš salų kuriasi mažiau kaip 1000 porų šių paukščių. 2016 m. šalia rudagalvių kirų buvo įsitvirtinusi per 50 porų kaspijinių kirų kolonija.

2005 m. šioje vietovėje perėjo per 200 porų upinių žuvėdrų, o tai sudarė 8 % šių paukščių populiacijos mūsų šalyje. Dėl salų užaugimo prieš kelis metus perinčių žuvėdrų skaičius sumažėjo iki 110 – 120 porų, o šiuo metu tesiekia kiek daugiau nei 20 porų. Didžiausiomis grėsmėmis žuvėdroms yra vietovės apaugimas aukštaūgėmis žolėmis, krūmais ir kaspijinių kirų plėšikiška veikla.

Europos Bendrijos saugomoms rūšims priskiriami didysis ir mažasis baubliai, nendrinė lingė ir švygžda. Teritorijoje veisiasi 4 rūšių paukščiai, kurie įrašyti į Lietuvos raudonąją knygą.