Sartų regioninis parkas (11 212,47 ha)

Sartų regioninis parkas, esantis Rytų Lietuvoje, buvo įsteigtas 1992 m. Virš 13 % šios vietovės 2009 m. priskirta buveinių apsaugai svarbia teritorija įvairių rūšių ir buveinių apsaugai. 2014 m. 92,5 % regioninio parko ploto suteiktas paukščių apsaugai svarbios teritorijos statusas, saugant vapsvaėdžius, plovines višteles, žvirblines pelėdas, tripirščius genius. Upinė žuvėdra yra potencialus kandidatas papildyti šį sąrašą.

Regioniniame parke plytintys miškai priskirti Rokiškio ir Zarasų urėdijoms. Jose vykdomas intensyvus miškų naudojimas. Tiktai draustiniuose, kurie užima 62,8 % teritorijos, yra nustatytas aukštesnio laipsnio gamtosauginis režimas. Rezervatams tenka vos 6,2 % parko ploto. Sartų ežeras, kuris plyti 1 300 ha plote, yra viso parko centrine ašimi. Parke telkšo dar virš 25 ežerų ir ežerokšnių. Pro Sartų ežerą prateka Šventosios upė, kurią supa šlapios pievos, pelkės, žemės ūkio naudmenos ir miškai.

Regioniniame parke labai didelė biologinė įvairovė. Čia tarpsta per 700 rūšių augalų, iš kurių Europos bendrijos saugomos 4 rūšys, o 35 rūšių augalai įrašyti į Lietuvos raudonąją knygą. Parke aptikti 27 rūšių žinduoliai, iš kurių Europos Bendrijos saugomos 2 rūšys, o 2 rūšių žinduoliai įrašyti į Lietuvos raudonąją knygą. Regioniniame parke rasti 169 rūšių paukščiai, iš kurių Europos Bendrijos saugomos 37 rūšys, o 36 rūšių paukščiai įrašyti į Lietuvos raudonąją knygą. Vandens telkiniuose gyvena 13 rūšių žuvys, iš kurių Europos Bendrijos saugomos 2 rūšys. Varliagyviams ir ropliams priskiriamos 6 rūšys, iš kurių Europos Bendrijos saugoma 1 rūšis. Bestuburių aptikta 1981 rūšis, iš kurių Europos Bendrijos saugomos 3 rūšys, o 19 rūšių bestuburiai įrašyti į Lietuvos raudonąją knygą.

Sartų ežeras yra labai svarbi vietovė upinių žuvėdrų išsaugojimui Rytų Lietuvoje. Šiuo metu čia peri tik pavienės žuvėdrų poros. Jų veisimosi sėkmę limituoja vandens lygio svyravimai. Tikimasi, kad įrengus dirbtinius plaustus šių paukščių perėjimui, žuvėdrų skaičius išaugs iki 60 – 80 perinčių porų. Tai įgalintų paukščių apsaugai svarbios teritorijos paukščių sąrašą papildyti dar viena tiksline rūšimi – upine žuvėdra.