Pasitarimas Lekėčiuose

 11-09-2023


Pasitarimas Lekėčiuose

Š.m. rugpjūčio 31 d. Lekėčiuose vyko pasitarimas, kurio tema buvo „Upinių žuvėdrų apsaugos perspektyvos ir būtini veiksmai jų apsaugai svarbioje Novaraisčio ornitologinio draustinio teritorijoje”. Šį pasitarimą organizavo Lietuvos ornitologų draugija (LOD), su partneriais įgyvendindama projektą „Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“

Renginio tikslas buvo pristatyti Novaraisčio ornitologinio draustinio svarbą upinių žuvėdrų apsaugai, šios rūšies apsaugos ypatumus, būtinas ir numatomas tvarkymo priemones bei kylančius iššūkius. Projektas baigiamoje stadijoje, tad tai buvo paskutinis susitikimas dalinantis patirtimi su įvairiomis suinteresuotomis grupėmis: žemių savininkais ir naudotojais, vietos ir akademine bendruomene, miškininkais, atsakingų saugomų teritorijų darbuotojais, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų atstovais. Pasitarimo metu LOD specialistai supažindino pasitarimo dalyvius su Novaraisčio ornitofauna, šioje teritorijoje atliktais upinių žuvėdrų tyrimais bei gamtotvarkiniais darbais, aptarė pirmą kartą šiai teritorijai rengiamo gamtotvarkos plano siūlomas paukščių ir jų buveinių apsaugos priemones bei įgyvendinimo perspektyvas. Po diskusijų renginio dalyviai apsilankė Novaraisčio ornitologiniame draustinyje.

Eugenijaus Drobelio nuotraukos:

20230831_110209

20230831_102858

20230831_141454


Visos rubrikos naujienos: