Paukščių apsaugai svarbiose teritorijose „Nemunas tarp Prienų ir Lengveniškių“ ir „Nemunas tarp Pelėšiškių ir Balbieriškio“ buvo vykdomas upinių ir mažųjų žuvėdrų monitoringas

 01-07-2019


Lietuvos ornitologų draugijos vykdomo projekto „Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“ partneris Nemuno kilpų regioninio parko direkcija šiais metais pradėjo upinių ir mažųjų žuvėdrų veisimosi sėkmingumo ir veisimosi buveinių tyrimų darbus. Nemuno kilpų regioninio parko direkcija upinių ir mažųjų žuvėdrų populiacijų monitoringą vykdo dviejose Paukščių apsaugai svarbiose teritorijose (PAST) - „Nemunas tarp Prienų ir Lengveniškių“ ir „Nemunas tarp Pelėšiškių ir Balbieriškio“ Nemuno salose, kuriose šio projekto metu numatyta atkurti, dėl spartaus apaugimo žoline ir sumedėjusia augalija degradavusias ir netinkamas perėjimui svarbiausias žuvėdrų veisimosi buveines. Žuvėdrų monitoringo vykdymo metu paaiškėjo, kad PAST „Nemunas tarp Pelėšiškių ir Balbieriškio“ tinkamų žuvėdroms veisimosi vietų nebeliko, dėl Nemuno salų visiško apaugimo žoline ir sumedėjusia augalija. PAST „Nemunas tarp Prienų ir Lengveniškių“ monitoringo metu aptiktos perinčios 11 mažųjų ir 23 upinių žuvėdrų poros, tai mažiau nei trečdalis anksčiau čia perėjusių žuvėdrų populiacijos, iki prasidedant veisimosi buveinių degradacijai. Šioje teritorijoje taip pat visos svarbiausios žuvėdrų veisimosi buveinės apaugę žoline ir sumedėjusia augalija ir yra netinkamos perėjimui. Žuvėdros mėgina įsikūrinėti naujai besiformuojančiose Nemuno salose ar apaugusių salų pakraščiuose šalia vandens, šios vietos pakilus vandens lygiui yra pilnai arba dalinai apsemiamos ir dalis žuvėdrų dėčių žūsta. Atlikti tyrimai parodė, kad būtina kuo greičiau pradėti kasmetinius žuvėdrų veisimosi buveinių tvarkymo ir geros būklės palaikymo darbus nes abiejose PAST teritorijose žuvėdrų populiacijos baigia išnykti.

Monitoringas_02

Vykdomas monitoringas. Renato Jakaičio nuotrauka

Apaugusi_degradavusi_sala_01

Apaugusi aukšta žoline augalija sala. Renato Jakaičio nuotrauka

Informacinis_uzrasas

Informaciniai ženklai. Žydrūno Sinkevičiaus nuotrauka

apsauginis_stogelis

Salose kur peri žuvėdros pastatyti specialūs stogeliai. Žydrūno Sinkevičiaus nuotrauka

Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos informacija. https://nemunokilpos.lt/


Visos rubrikos naujienos: