Nemuno salose peri žuvėdros

 15-06-2023


Nemuno salose peri žuvėdros

Birželio mėn. pirmosios patikros metu Nemune nuo Kulautuvos iki Greičių buvo įvertinta žuvėdrų būklė. Iš viso aptiktos 6 salos, kuriose upinės ir mažosios žuvėdros jau perėjo arba ruošėsi perėti. Kai kuriuose lizduose jau buvo sudėti kiaušiniai, o kitur rastos tik žvirgžde ar smėlyje rausiamos duobutės  kiaušiniams sudėti. Šios patikros metu Nemune dar buvo aukštas vanduo ir kai kurios salos vis dar glūdėjo po vandeniu.

Saloje ties Kulautuva žuvėdros dar tik ruošėsi perėt. Rasta lizdo duobučių, bet tik vienoje iš jų buvo sudėtas pirmas kiaušinis.

Saloje ties Vilkija aptikti  5 upinių žuvėdrų lizdai ir 26 lizdai mažųjų žuvėdrų. Daugumoje lizdų buvo sudėta po 3 kiaušinius. Šioje Nemuno atkarpoje tai didžiausia mažųjų žuvėdrų kolonija. Dviejų rūšių žuvėdrų kolonijos suformuotos atskirai viena nuo kitos.  

Molynės saloje rasti 2 mažųjų žuvėdrų lizdai, kuriuose buvo sudėta dar tik po 1 kiaušinį.

Naujai susiformavusioje saloje ties Rotule rastos pradėtos formuoti lizdo duobutės. Saloje ir jos prieigose matyta daugiau kaip 10 porų upinių žuvėdrų.

Saloje ties Kalnėnais aptikta 17 lizdų upinių žuvėdrų, kuriuose buvo po 2 – 3 kiaušinius ir 3 lizdai mažųjų žuvėdrų su 2 – 3  kiaušiniais dėtyse.

Saloje ties Greičiais nustatyta didžiausia kolonija. Joje buvo gausiai įsikūrusios upinės žuvėdros. Rasti 44 lizdai upinių žuvėdrų su 2 – 3 kiaušiniais dėtyse ir 1 lizdas mažųjų žuvėdrų su 3 kiaušiniais. Iš elgesio galima buvo spręsti, kad čia ketino perėti dar bent 3 poros mažųjų žuvėdrų.


Visos rubrikos naujienos: