Kretuono ežero salose formuojamos nendrynų juostos

 03-02-2021


Kretuono ežero salose formuojamos nendrynų juostos

Lietuvos ornitologų draugija kartu su partneriais vykdo projektą „Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“ LIFE17 NAT/LT/000545. Pagrindinis projekto tikslas yra pagerinti upinių ir mažųjų žuvėdrų perinčių populiacijų būklę jų apsaugai skirtose teritorijose, tinkamai tvarkant jų veisimosi buveines bei taikant kitas šioms rūšims svarbias apsaugos priemones. Šiuo tikslu šių metų sausio ir vasario mėnesio pradžioje yra tvarkomas Kretuono ežero didžioji ir šalia esančios mažosios salelės (LTSVEB003).
Krūmapjovėmis pjaunama dalis nendrynų formuojant vietas ne tik retosioms žuvėdroms, bet ir tilvikiniams paukščiams įsikurti.

Teritorijos aprašymas

Kretuono ežero sala žiemą

Kretuono ežero didžioji sala. Gedimino Petkaus nuotrauka

15X10WEB

Pjaunami nendrynai. G. Petkaus nuotrauka

Kretuono ežero sala iš paukščio skrydžio

Lietuvos ornitologų draugijai kartu su partneriais VĮ „Vidaus vandens kelių direkcija, Nemuno kilpų regioninio parko direkcija ir UAB „EKO STOMA įgyvendina ES LIFE programos lėšomis finansuojamą projektą „Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“ (Nr. LIFE17 NAT/LT/000545).

Projektą finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa, LR aplinkos ministerija ir projekto partneriai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. liepos mėn. – 2022 m. gruodžio mėn.


Visos rubrikos naujienos: