Tvarkomos Kalvių karjero esančios salelės.

 11-08-2020


Tvarkomos Kalvių karjero esančios salelės.

Lietuvos ornitologų draugija kartu su partneriais vykdo projektą „Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“ LIFE17 NAT/LT/000545. Pagrindinis projekto tikslas yra pagerinti upinių ir mažųjų žuvėdrų perinčių populiacijų būklę jų apsaugai skirtose teritorijose, tinkamai tvarkant jų veisimosi buveines bei taikant kitas šioms rūšims svarbias apsaugos priemones. Šiuo tikslu tvarkomos Kalvių karjere esančios salelės (pjaunami karklai, nendrės) ir nurenkamos apsaugos priemonės - stogeliai, informaciniai ženklai.

web kalviai 3 vasara 2020

web kalviai 2 vasara 2020

web Kalviai 2020 vasara

web kalviai 4 vasara 2020

Gedimino Petkaus nuotraukos


Visos rubrikos naujienos: