Nieduje vyksta tvarkymo darbai

 05-09-2019


Nieduje vyksta tvarkymo darbai

Lietuvos ornitologų draugija kartu su partneriais vykdo projektą „Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“ LIFE17 NAT/LT/000545. Pagrindinis projekto tikslas yra pagerinti upinių ir mažųjų žuvėdrų perinčių populiacijų būklę jų apsaugai skirtose teritorijose, tinkamai tvarkant jų veisimosi buveines bei taikant kitas šioms rūšims svarbias apsaugos priemones. Šiuo tikslu šiuo metu tvarkoma ties Kalviais esanti sala (Niedaus ir Veisiejų ežerai (LTLAZB001)). Toliau numatomi darbai kitose teritorijose.

20190802_122157

20190802_122157

20190802_172303


Visos rubrikos naujienos: