Vyksta Kalvių karjero tvarkymo darbai

 04-09-2019


Vyksta Kalvių karjero tvarkymo darbai

Klaipėdos rajone ties Kalviais, iškasus slūgsančius žvyro klodus, atsivėrė 37,6 ha dydžio karjeras, kuris buvo užlietas vandeniu. Vandens paviršiuje liko kyšoti keletas mažyčių salelių, kurių didžiausia tebuvo 0,1 ha ploto.

Šį vandens telkinį ir atviras saleles pamėgo įvairūs vandens paukščiai. Buvusiame karjere aptikti 5 rūšių sparnuočiai, kurie įrašyti į Lietuvos raudonąją knygą ir 6 rūšių paukščiai, kurie įrašyti į ES Paukščių direktyvos I priedą. Šiame vandens telkinyje aptinkami raguotieji kragai, juodakakliai kragai, šaukštasnapės antys, mažosios žuvėdros, švygždos ir kiti reti sparnuočiai. Jau apie 20 m. Kalvių karjere kuriasi virš 1000 porų rudagalvių kirų kolonija, migracijų metu apsistoja apie 1000 laukių, daugiau kaip 500 įvairių rūšių ančių. Vietovė labai svarbi ir upinėms žuvėdroms, todėl 2005 m. vandens telkinys paskelbtas šiems paukščiams svarbia teritorija. Įvairiu laiku karjere kurdavosi nuo 50 iki 260 porų upinių žuvėdrų. Tačiau ilgainiui paukščiams tinkamos buveinės ėmė keistis: pakrantės ir atviros salelės apaugo aukšta žole, nendrėmis, sužėlė krūmai ir medeliai. Drastiškai sumažėjo perinčių žuvėdrų skaičius – dabar čia kuriantis aptinkama tiktai apie 10 porų šių paukščių. Siekiant atkurti žuvėdroms tinkamas buveines, projekto partneriai UAB „Eko Stoma“ pradėjo teritorijos tvarkymo darbus. Priekrantėje pjaunama aukšta vandens augmenija, šalinami krūmai ir medeliai, salelės užpilamos nederlingu smėlio ir žvyro sluoksniu, seklumose formuojamos naujos salos. Tikimasi, kad šie darbai padės atkurti išnykstančią upinių žuvėdrų koloniją ir užtikrins tinkamą paukščių apsaugai svarbios teritorijos statusą.

Vyto Jankevičiaus ir Robertos Kirsnickaitės nuotraukos

DJI_0232

DJI_0525

DSCN5740

DSCN5761


Visos rubrikos naujienos: