Gamtotvarkos darbai Niedaus ežere

 10-02-2021


Gamtotvarkos darbai Niedaus ežere

Lietuvos ornitologų draugija kartu su partneriais vykdo projektą „Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“ LIFE17 NAT/LT/000545. Pagrindinis projekto tikslas yra pagerinti upinių ir mažųjų žuvėdrų perinčių populiacijų būklę jų apsaugai skirtose teritorijose, tinkamai tvarkant jų veisimosi buveines bei taikant kitas šioms rūšims svarbias apsaugos priemones. Šiuo tikslu šių metų vasario mėnesio pradžioje yra tvarkoma Niedaus ir Veisiejų ežerai (LTLAZB001) teritorija.

Krūmapjovėmis pjaunama dalis nendrynų formuojant vietas upinėms žuvėdroms.

Teritorijos aprašymas

Gedimino Petkaus nuotraukos

10X15 Niedus_WEB

15X10_Niedus_po pjovimo_WEB

WEBplati_nuotrauka

 


Visos rubrikos naujienos: