Jau ritasi upinių žuvėdrų jaunikliai

 11-06-2019


Gegužės pabaiga yra tas laikas, kai paskutinės upinės žuvėdros baigia formuoti savo dėtis, o ankstyviausios jau maitina jauniklius. Todėl gegužės 27 dieną patikrintos upinių žuvėdrų perėjimo vietos Kalvių kolonijoje (Klaipėdos raj.) ir Raseinių rajono žuvininkystės ūkių tvenkiniuose ant plaustų bei salose.

Patikrinus Kalvių karjerų salą, joje buvo rasti tik du upinių žuvėdrų lizdai. Saloje gausiai peri rudagalviai kirai, kurie užėmę visas tinkamas vietas lizdams krauti. Reikia priminti, kad saloje gamtotvarkos darbai dar nebuvo atliekami ir darbai bus pradėti artimiausiu metu, kai paukščiai paliks salą. Yra numatyta pašalinti augmeniją ir salas užpilti nauju žvyro sluoksniu.

D23U4280

Upinė žuvėdra. Renato Jakaičio nuotrauka

Taip pat buvo patikrinti Raseinių rajone esantys žuvininkystės tvenkiniai. Ankščiau juose buvo atlikti gamtotvarkos darbai, kurie vykdyti įgyvendinant specialią gamtosauginę akvakultūros ūkiams skirtą programą. Ji buvo finansuojama iš ES Jūrinio ir žuvininkystės fondo. Šio projekto metu įrengti plaustai žuvėdroms ir nuvalytos salos. Patikrinus vieno žuvininkystės komplekso kolonijas, jose jau buvo rasti pirmieji kelių dienų amžiaus žuvėdrų jaunikliai. Nustebino žuvėdrų gausa įrengtuose plastuose -  dviejuose plaustuose perėjo 33 ir 44 poros upinių žuvėdrų.  Saloje kartu su rudagalviais kirais buvo įsikūrę 20 porų upinių žuvėdrų. Todėl bendrai vienam žuvininkystės tvenkinių komplekse perėjo beveik 100 porų upinių žuvėdrų. Kiekviename plauste kamputyje buvo rasta ir po vieną didžiųjų ančių lizdą. Tikriausiai žuvėdrų apsauga privilioja ir kitas rūšis. Tokie privačių tvenkinių savininkų darbai, išlaikant plaustus ir juos remontuojant, reikšmingai padeda upinėms žuvėdroms sėkmingai veistis. Taip racionaliai suderinamos verslo galimybes ir gamtotvarkiniai darbai.

 


Visos rubrikos naujienos: