Į salas ties Lipliūnais ir Nieduje jau sugrįžo žuvėdros

 07-05-2019


Saulėtą gegužės 6 d. rytą Nemunas ties Lipliūnais skambėjo nuo upinių ir mažųjų žuvėdrų balsų. Sutvarkytose salose jau kuriasi rudagalviai kirai, ant smėlio šildosi ir Nemune žvejoja žuvėdros. Kol kas sunku pasakyti, kiek jų perės, bet salose ir aplink jas stebėta iki 15 porų upinių ir panašus skaičius mažųjų  žuvėdrų.  Kol kas paukščiai dar tik renkasi būsimas lizdavietes. Tuo tarpu saloje perinčios pempės jau su jaunikliais, raudonkojis tulikas irgi greitai vedžios palikuonis. Upiniai kirlikai, kurių salose mažiausiai 5 poros, aršiai gina savo lizdines teritorijas, perėti jau pradėjo ir krantiniai tilvikai bei baltosios ir geltonosios kielės. Mažesnėje smėlio salelėje maitinosi dvi gaiduko patelės ir porelė tikučių, laikas nuo laiko atskrisdavo baltieji garniai.

Niedaus sala irgi buvo pilna rudagalvių kirų klegesio. Tarp šimtų kirų buvo sunkoka įžiūrėti negausų būrelį, apie 20 paukščių, upinių žuvėdrų. Panašu, kad šie paukščiai jau įsikūrė rudagalvių kirų kolonijoje. Joje stebėta ir kaspijinių kirų pora. Tačiau perinčių paukščių apskaitos dar nevykdytos, kad nedrumsti besikuriančių sparnuočių ramybės. Salos pakraščių nendrynuose jau peri laukiai, ausuotieji kragai ir didžiosios antys, o pilkosios ir rudgalvės dar plaukioja poromis. Nendryne vis pabubsi didysis baublys, maisto ieško baltieji garniai, o visą garsų simfoniją papildo nendriniai žiogeliai ir didžiosios bei mažosios krakšlės. Retkarčiais užskrendanti nendrinė lingė pakelia visą koloniją į orą, sujaukia nusistovėjusią ramybę, bet greitai kirų vejama sprunka šalin. Kai kurie kirai jau ant lizdų, bet dar ne visi, kaip ir žuvėdros.  Jos dar tik rengiasi perėti.

Mazoji Lipliunuose_Egle

Mažosios žuvėdros. Eglės Pakštytės nuotrauka


Visos rubrikos naujienos: