Aptartos salų tvarkymo ir formavimo galimybės Nemuno žemupyje

 07-08-2020


Aptartos salų tvarkymo ir formavimo galimybės Nemuno žemupyje

Lietuvos ornitologų draugijos ir VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos atstovai organizavo bendrą išvyką Nemuno žemupyje. Buvo apžiūrėtos Galzdonų salos priekrantėse supiltos smėlio juostos, įvertintos galimybės naujų salų suformavimui Nemuno atkarpoje iki Rusnės ir upės sandūroje su Kuršių mariomis. Tartasi su vietiniais žvejais ir įsiklausyta į jų nuomonę bei patarimus. Naujos salos būtų supiltos gilinant Nemuno upės vagą, skirtą laivybai. Daugelis Nemuno deltoje natūraliai susiformavusių salų šiuo metu gausiai apaugę aukšta vandens augmenija, todėl netinkamos žuvėdrų perėjimui. Diskutuota apie galimybę bent vieną iš tokių aukštesnių salų sutvarkyti, nupjaunant suvešėjusius nendrynus ir iškertant pavienius krūmus. Tikėtina, kad minėti darbai padėtų upinėms bei mažosioms žuvėdroms vėl įsikurti Nemuno deltoje ir Kuršių marių pakrantėse.

Eugenijaus Drobelio nuotraukos

20200804_145321

20200804_101146

20200804_102858


Visos rubrikos naujienos: