Nemune pilamos salos žuvėdroms

 01-10-2019


VĮ Vidaus vandens kelių direkcija yra Lietuvos ornitologų draugijos partnerė vykdant projektą “Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“, LIFE17 NAT/LT/000545. Valstybės lėšomis direkcija prižiūri valstybinės reikšmės vidaus vandens kelius, gilina ir valo laivakelius, reguliuoja upių vagas. Parengus bendrą projektą, atsirado galimybė įmonei gauti papildomų lėšų jos veiklai plėtoti, o kartu sudaryti geresnes sąlygas upinėms ir mažosioms žuvėdroms gyvent. Šios žuvėdros Nemune pamėgusios atviras smėlio ar žvirgždo salas ir upės pakrantes. Tačiau tokios buveinės veikiai užauga žole, krūmais ir medeliais. Taip nutikus, žuvėdros apleidžia joms nebetinkamą perėjimo vietą. Nemunas dažnai pats suformuoja laikinas seklumas ir salas, tačiau dažniausiai tai būna labai nestabilios ir laikinos buveinės žuvėdroms. Didesnių potvynių metu tokios salelės dažnai užliejamos ar nuplaunamos. Projekto metu specialistų numatytuose užutėkiuose, ramesnėse upės atkarpose, vidiniuose upių linkiuose, kurių nepasiekia vandens sraunuma, numatytos ir jau pilamos dirbtinės aukštesnės ir žymiai patvaresnės salos, plačios smėlio seklumų juostos. Šie darbai atliekami žuvėdroms svarbioje saugomoje teritorijoje Nemuno upės atkarpoje tarp Kulautuvos ir Smalininkų. Tokių darbų dėka žuvėdroms atsiras daugiau saugių perėjimo vietų, išaugs jų veisimosi sėkmingumas, o tai lems padidėjusias upinių ir mažųjų žuvėdrų populiacijos. Tokios buveinės labai svarbios ir ten perintiems krantiniams tilvikams, upiniams kirlikams, jūršarkėms, pempėms, raudonkojiems tulikams, rudagalviams kirams ir kitiems sparnuočiams.

20190929_105642

20190929_105610

20190929_113138

20190929_113311


Visos rubrikos naujienos: