Pirmasis projekto stebėsenos komiteto posėdis

 20-06-2019


Pirmasis projekto stebėsenos komiteto posėdis

2019 m. birželio 18 d. Vilniuje įvyko pirmasis projekto stebėsenos komiteto posėdis, kuriame dalyvavo projekto partnerių – LOD, Valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos, Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos, UAB „EKO STOMA“ bei LR Aplinkos ministerijos atstovai. 

Posėdžio metu buvo pristatytas projektas ir projekto parengiamųjų ir praktinės gamtosaugos, poveikio stebėsenos veiklos. Po veiklų pristatymo vyko Ekosistemų paslaugų vertinimo projekto įgyvendinimo teritorijose 2018 m. ataskaitos pristatymas. Vėliau vyko projekto ataskaitų, planų tvirtinimas.

Darbotvarkė (PDF.)

 

Posėdžio metu skaityti pranešimai:

Projekto pristatymas. Pristatė: projekto koordinatorė J. Mažulė, projekto vyr. biologas-ekspertas L. Raudonikis (PDF.)

Projekto parengiamųjų ir praktinės gamtosaugos veiklų, pasiektų rezultatų pristatymas. Pristatė: projekto vyr. biologas-ekspertas L. Raudonikis (PDF.)

Projekto poveikio stebėsenos veiklų pristatymas (PDF.);

Ekosistemų paslaugų vertinimo projekto įgyvendinimo teritorijose 2018 m. ataskaitos pristatymas;

Projekto poveikio socio-ekonominių sąlygų vertinimo 2018 m. ataskaitos pristatymas,

Pristatė: projekto koordinatorės asistentė I. Junevičienė (PDF.)

Projekto stebėsenos veiklos, ex-ante perinčių žuvėdrų monitoringo duomenų pristatymas
Pristatė: projekto ornitologas-specialistas M. Karlonas (PDF.)
 
Projekto viešinimo plano pristatymas
Pristatė: projekto koordinatorės asistentė I. Junevičienė (PDF.)
 
Projekto visuomenės informavimo ir rezultatų sklaidos veiklų, pasiektų rezultatų pristatymas
Pristatė: projekto viešinimo specialistai I. Junevičienė, G. Petkus (PDF.)
 
 

Projekto „Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“ LIFE17 NAT/LT/000545 stebėsenos komiteto posėdyje dalyvavo:

Džiugas Anuškevičius (LR aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupė)

Renatas Jakaitis (Nemuno kilpų regioninio parko direkcija)

Simonas Minkevičius (Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus valdybos Vilniaus Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija)

Daiva Norkūnienė (Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija)

Jonas Pašukonis (Valstybinė saugomų teritorijų direkcija prie Aplinkos ministerijos)

Aurelijus Rimas (VĮ Vidaus vandens kelių direkcija)

Liudvikas Zubavičius (UAB „EKO STOMA“)

Justina Mažulė (Lietuvos ornitologų draugija)

Ieva Junevičienė (Lietuvos ornitologų draugija)

Liutauras Raudonikis (Lietuvos ornitologų draugija)

Marius Karlonas (Lietuvos ornitologų draugija)

Gediminas Petkus (Lietuvos ornitologų draugija) 

 

Posėdžio akimirkos:

20190618_101913

20190618_102041

20190618_102125

20190618_125235


Visos rubrikos naujienos: