Pasitarimas Rieškutėnuose

 25-08-2022


Pasitarimas Rieškutėnuose

Š.m. rugpjūčio 25 d. Švenčionių raj. Rieškutėnų amatų centre įvyko Lietuvos ornitologų draugijos organizuotas pasitarimas “Žuvėdrų apsaugos perspektyvos ir būtini veiksmai jų apsaugai svarbiose Rytų Aukštaitijos teritorijose”. Renginyje dalyvavo Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos, Aplinkos ministerijos Utenos valdybos, Aukštaitijos nacionalinio ir Labanoro regioninių parkų, Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos, Rieškutėnų bendruomenės ir Lietuvos ornitologų draugijos atstovai. Tai viena iš draugijos, kartu su partneriais įgyvendinančios projektą „Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“, veiklų. Renginio tikslas buvo pristatyti Rytų Aukštaitijoje esančių žuvėdrų apsaugai svarbių teritorijų reikšmę, jų ypatumus, būtinas ir numatomas tvarkymo priemones ir kylančius iššūkius. Pasitarimo metu draugijos specialistai supažindino pasitarimo dalyvius su dviejų rengiamų gamtotvarkos planų (Kretuono ežero ir Vasaknų tvenkinių paukščių apsaugai svarbių teritorijų) siūlomomis paukščių ir jų buveinių apsaugos priemonėmis ir įgyvendinimo perspektyvomis. Marius Karlonas perskaitė pranešimą „Žuvėdrų apsaugos būklė ir perspektyvos Rytų Aukštaitijos saugomose teritorijose: Kretuono ežere, Vasaknų tvenkiniuose, Sartų regioniniame parke“, o Liutauro Raudonikio pranešimo tema buvo „Numatomos gamtotvarkinės priemonės Kretuono ežero ir Vasaknų tvenkinių paukščių apsaugai svarbiose teritorijose“. Po pasitarimo buvo organizuota išvyka į šalia esančią Kretuono ežero paukščių apsaugai svarbią teritoriją, kur buvo aptartos planuojamos gamtotvarkos priemonės.

IMG-4322


Visos rubrikos naujienos: