Lietuvos ornitologų draugijos susirinkime pristatytos projekto veiklos

 01-10-2021


Lietuvos ornitologų draugijos susirinkime pristatytos projekto veiklos

Pranešimą Upinių ir mažųjų žuvėdrų populiacijų gausos dinamika ir gamtotvarkos darbų įtaka 2000-2020 m. joms įsteigtoms PAST. skaitė Marius Karlonas
Po draugijos ir projekto pranešimų buvo organizuojama įdomi išvyka laivu į Kniaupo įlanką, Atmatos ir Rusnaitės upių žiotis. Plaukimo metu vyko ne tik retųjų baltaskruosčių žuvėdrų, zujančių prieš pat nosį stebėjimas, bet ir gamtotvarkos darbų aptarimas.

Išvykos metu buvo apžiūrėtos potencialios vietos, kur numatoma supilti salas žuvėdrų perėjimui, projekto vyr. biologas ekspertas L. Raudonikis pristatė šios teritorijos problematiką bei gamtotvarkos darbų poreikį.

IMG_20210821_185947

Gedimino Petkaus nuotrauka

Pranešimas


Visos rubrikos naujienos: