Kviečiame dalyvauti fotokonkurse „Žuvėdros - grakščiosios šaudyklės“

 14-04-2019


Kviečiame dalyvauti fotokonkurse „Žuvėdros - grakščiosios šaudyklės“

Žuvėdros aptinkamos prie daugelio upių, ežerų, žuvininkystės tvenkinių, ties Kuršių mariomis, pajūryje. Lietuvoje veisiasi 5 rūšių žuvėdros, tačiau tiktai upinė žuvėdra yra gausesnė. Kitos mūsų krašte perinčios žuvėdros – baltaskruostė, baltasparnė, juodoji ir mažoji žuvėdros, yra retos ir įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Baltaskruostės, baltasparnės ir juodosios žuvėdros kuriasi sekliuose, uždumblėjusiuose vandens telkiniuose, o upinės ir mažosios žuvėdros – atvirose smėlėtose, durpinėse ar žemaūge žole apaugusiose salose. Žuvėdros veisiasi kolonijomis. Jau pats pavadinimas sako, kad žuvėdros yra žuvelėmis mintantys paukščiai, kurie grobio ieško nuolat skrajodami virš vandenų paviršiaus. Tai ne kirai, kurie būriais sekioja paskui dirvonus ariančius traktorius, apninka sąvartynus, kur suranda tinkamo maisto. Žuvėdros yra žymiai grakštesnės ir liaunesnės, su kregždiškai įkirptomis uodegomis. Nors prie vandens telkinių žuvėdros sutinkamos dažnai, tačiau daugelis su gamta artimiau nesusipažinusių žmonių jų neskiria nuo dar dažniau sutinkamų, gausesnių ir kažkiek išoriškai panašių kirų, todėl nuolat painioja šiuos sparnuočius.

Lietuvos ornitologų draugija, siekdama šviesti visuomenę ir populiarinti žuvėdrų apsaugos idėjas bei priemones, skelbia žuvėdrų fotografijų konkursą. Kviečiame fotografuoti įvairių rūšių žuvėdras, tame tarpe ir plėšriasias, margasnapes ar poliarines žuvėdras, kurios sutinkamos mūsų krašte. Laukiame fotografijų, atspindinčių šių paukščių socialinius ryšius,  medžioklių subtilybes, išvaizdos išskirtinumus, gamtosaugos aktualijas. Prašome atminti, kad fotografuojant retus, į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytus paukščius jų veisimosi vietose, reikalingas Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūros išduotas leidimas. Fotografijas siųsti elektroninio pašto adresu: eugenijus.drobelis@birdlife.lt. Fotografijų dydis turi neviršyti 2 MB. Fotografijas pateikti iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. LOD komisija atrinks 40 tinkamiausių fotografijų, kurių autoriams bus išmokėti honorarai. Autoriams atsiuntus šias nuotraukas maksimalia raiška, jos bus atspausdintos A3 formatu ir panaudotos foto ekspozicijai parengti. Mobili foto paroda aplankys nemažiau 12 vietovių įvairių renginių metu. Fotografijos taip pat bus panaudotos įvairių projekto leidinių gamybai, visais atvejais išsaugant nuotraukų autorystę.

Lietuvos ornitologų draugija fotokonkursą „Žuvėdros – grakščiosios šaudyklės“ organizuoja su partneriais VĮ „Vidaus vandens kelių direkcija, Nemuno kilpų regioninio parko direkcija ir UAB „EKO STOMA įgyvendindama ES LIFE programos, LR aplinkos ministerijos ir projekto partnerių lėšomis finansuojamą projektą  „Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“ (Nr. LIFE17 NAT/LT/000545).

Pagrindinis projekto tikslas yra pagerinti upinių ir mažųjų žuvėdrų perinčių populiacijų būklę jų apsaugai svarbiose teritorijose, tinkamai tvarkant jų veisimosi buveines ir taikant kitas šioms rūšims svarbias apsaugos priemones.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. liepos mėn. – 2022 m. gruodžio mėn.

 


Visos rubrikos naujienos: