Antrasis projekto stebėsenos komiteto posėdis

 02-10-2020


Antrasis projekto stebėsenos komiteto posėdis

Antrasis LIFE TERNS projekto stebėsenos komiteto posėdis įvyko paskutinę rugsėjo dieną Birštone, kur susirinkę projekto partneriai ir priežiūros komiteto nariai buvo supažindinti su 2019-2020 metų pažanga. Praktiniai gamtotvarkos darbai vyko beveik visose projekto teritorijose, todėl ženkliai padidėjo tinkamų perėjimo buveinių. Žuvėdrų perėjimo sezonas taip pat atnešė ir naujų iššūkių – hidrologinė sausra, plėšrūnai ir žmogaus ūkinė veikla neigiamai įtakojo paukščių perėjimą kai kuriose teritorijose, todėl komiteto nariai svartė kompensacines priemones ir galimus sprendimo būdus. Buvo aptarti ir kiti projektui iškilę iššūkiai, susiję su gamtotvarkos planų rengimu, žuvėdrų apsaugai svarbių teritorijų steigimu bei ribų koregavimu, plėšrūnų daromos žalos sumažinimu ir kt. Posėdžio metu buvo patvirtintos 2019 m. projekto veiklų įgyvendinimo stebėsenos ir 2019 m. ex-ante ir ex-post projekto veiklų veiksmingumo stebėsenos ataskaitos.

Renginio popietė buvo skirta projekto teritorijų lankymui. Projekto partneriai – Nemuno kilpų regioninio parko direkcija atliko pagrindinius praktinės gamtotvarkos darbus Nemuno salose – pašalino sumedėjusią žolinę augmeniją, įrengė žvyro paplūdimį žuvėdrų parėjimui. Įgyvendintos priemonės pasiteisino – į salas perėti sugrįžo upinės ir mažosios žuvėdros, taip pat tilvikiniai paukščiai. Žvyro salose labai efektyvi priemonė buvo slėptuvių įrengimas – stogeliai apsaugojo žuvėdrų jauniklius ne tik nuo oro plėšrūnų, tačiau ir nuo perkaitimo. Išvykos metu dalyviai taip pat svarstė, kokias priemones tikslinga taikyti ateityje palaikant tinkamą perėjimo buveinių būklę.

IMG_20200930_101706

120440844_651686148817869_7171912095369123491_n

Darbotvarkė

Posėdžio metu pristatyti pranešimai:

"Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje" 2019 m. pasiekimai

Identifikuotos projekto problemos i r numatomi pokyčiai pristatymas - diskusija


Visos rubrikos naujienos: