Praktinių žuvėdrų buveinių tvarkymo priemonių ir veiklų techninis planas (PDF.

Project dissemination plan.Adjustment of key stakeholders’ capacity for improvement of Common and Little terns conservation status in Lithuania (PDF.)

Projekto veiklų galimo poveikio veiklų teritorijų ekosistemų paslaugoms įvertinimo pirmoji ataskaita (PDF.

Projekto veiklų galimo socialinio-ekonominio poveikio projekto veiklų teritorijų ekosistemų paslaugų potencialiems naudotojams įvertinimo pirmoji ataskaita (PDF.)

2018 m. proejkto veiklų įgyvendinimo stebėsenos ataskaita (PDF.)