Užbaigti Nemuno kilpų regioninio parko Nemuno salų ties Lengveniškėmis tvarkymo darbai

 23-12-2019


Užbaigti Nemuno kilpų regioninio parko Nemuno salų ties Lengveniškėmis tvarkymo darbai

2018-2022 metų LIFE finansuojamame projekte "Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje" buvo numatyta 2019 metais sutvarkyti dvi Nemuno salas Nemuno kilpų regioniniame parke mažųjų ir upinių žuvėdrų išsaugojimui įsteigtoje „Natura 2000“ teritorijoje „Nemunas tarp Prienų ir Lengveniškių“. Šioje teritorijoje paskutiniai intensyvūs salų tvarkymo darbai vykdyti 2008 metais. Laikui bėgant saloms apaugus žoline ir sumedėjusia augmenija jos tapo nebetinkamos upinių ir mažųjų žuvėdrų veisimuisi, kadangi šių žuvėdrų perėjimui reikalingos neapaugę buveinės su atviro smėlio plotais.

Siekiant atkurti sunykusias saugomų paukščių veisimosi buveines ir sudaryti palankias perėjimo sąlygas mažosioms ir upinėms žuvėdroms paukščių apsaugai išskirtoje teritorijoje yra numatyta kasmet tvarkyti salas, kuriose anksčiau buvo ilgalaikės ir stabiliausios žuvėdrų bei kitų vandens paukščių perimvietės.

2019 metų gale dviejose Nemuno salose buvo pašalinta žolinė ir sumedėjusi augalija beveik 4 ha plote. Kadangi išskirtinai mažųjų žuvėdrų perimvietėms būtinos visiškai atviros ir smėlingos teritorijos, specialiai 20 arų plote buvo pilnai pašalinta visa augmenija su velėna ir suformuota atvira smėlinga buveinė. 

Pakartotini salų priežiūros darbai bus tęsiami 2020 metais. Tikimasi, kad reguliarūs salų priežiūros darbai šioje teritorijoje padės sėkmingai atkurti ženkliai sunykusias mažųjų ir upinių žuvėdrų populiacijas.

Lengveniskiu_salos_pries_tvarkyma.01_2019

Lengveniskiu_salos_pries_tvarkyma.02_2019

Lengveniskiu_salos_po_tvarkymo.02_2019

Lengveniskiu_salos_po_tvarkymo.03_2019

Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos nuotraukos


Visos rubrikos naujienos: