Paskutinės žuvėdrų poros vis dar Kuriasi Nemuno salose

 20-07-2019


Upinių ir mažųjų žuvėdrų veisimosi sezonas artėja link pabaigos. Daugelyje salų ir salelių jau išsiperėjo ir išaugo jaunikliai -  vienur sėkmingiau, o kitur prasčiau. Tačiau vis dar galima surasti neskaitlingų paukščių kolonijų ir dėčių su kiaušiniais ar vadų su mažais jaunikliais. Antai, prieš savaitę ties Kulautuva aptikta kolonija, kurioje buvo 13 upinių ir 2 mažųjų žuvėdrų lizdai. Tuo pat metu prie Raudones atrasti 8 mažųjų žuvėdrų lizdai ir dar 1 upinių žuvėdrų lizdas. Daugumoje lizdų buvo nepilnos dėtys, po 2 kiaušinius, tad galima spręsti, kad čia susibūrė nesėkmingai perėjusios ar vėluojančios paukščių poros. Galima buvo matyti išsiperėjusių ir besiritančių jauniklių.

Dabar, pakartotinai patikrinus rastas kolonijas, ties Kulautuva aptikta 10 upinių žuvėdrų lizdų ir 1 lizdas mažųjų žuvėdrų. Be to, rasti 3 upinių kirlikų lizdai. Taip pat stebėta 32 suaugusios upinės žuvėdros, 8 mažosios žuvėdros, 8 kirlikai, kormoranų pulkeliai, pavieniai didieji baltieji garniai. Saloje ties Raudone tik viename upinės žuvėdros lizde rasti tikriausiai neužperėti kiaušiniai , o kitame – mažosios žuvėdros jauniklis. Kiti lizdai jau buvo tušti. Saloje buvo galima pamatyti 6 besislapstančius mažųjų žuvėdrų ir 3 upinių kirlikų jauniklius.

Info ženkalas Raudonėje

Informacinis ženklas ir stogeliai. Gedimino Petkaus nuotrauka

MKirstukokulautuvos saloje

Upinės žuvėdros jauniklis po stogeliu. Mindaugo Kirstuko nuotrauka

upiniai kirlikai Raudonėje

Upinių kirlikų jaunikliai. Gedimino Petkaus nuotrauka

Gedimino Petkaus vaizdo reportažas

Džiugina tai, kad šias metais tarp Vilkijos ir Smalininkų Nemuno salose perėjo net 6 jūršarkių poros, o 3 iš jų toli nuo pajūrio – prie Vilkijos.

jursarke.-Smalininkai2Armandas

Jūršarkė. Armando Naudžiaus nuotrauka


Visos rubrikos naujienos: